Bio sunđer L (250*100*50)

Bio sunđer L (250*100*50)

Bio Sunđer L dimenzija 250*100*50 je filter medijum za mehaničku i biološku filtraciju u akvarijumu.

Opis

Bio Sunđer L dimenzija 250*100*50 je filter medijum za mehaničku i biološku filtraciju vode u akvarijumu. Optimalana porozost omogućuje nesmetan protok vode kroz filter i istovremeno zadržava mehaničke nečistoće. Struktura Bio Sunđera obezbeđuje i dovoljno mesta za naseljavanje aerobnih bakterija u nitrifikacionom ciklusu. Bio Sunđer je dugotrajan materijal koji se održava povremenim vađenjem iz filtera i ispiranjem u vodi izvađenoj iz akvarijuma. Ne ispirati ga u hlorisanoj, vreloj vodi niti ga potapati u hipermangan ili neka druga dezinfekciona sretstva jer prilikom toga gubi koloniju aerobnih bakterija i postupak se kreće ispočetka.

Detalji o proizvodu

Reviews

No reviews
Proizvod je dodat listi želja
Proizvod dodat u poređenje