Salifert Fosfat PO4 Test Kit

Salifert Fosfat PO4 Test Kit

Merenje koncentracije fosfata PO4

“Salifert” test za merenje koncentracije fosfata detektuje koncentracije od 0.015 mg / L u roku od nekoliko sekundi. Ovo merenje nivoa fosfata čini prilično pouzdanim i omogućava pravovremeno intervenisanje ukoliko je potrebno.

Set za merenje omogućava otprilike 60 merenja.

Opis

Merenje koncentracije fosfata

Fosfat ima nekoliko negativnih efekata kada je prisutan u prekomernoj koncentraciji. Prvo, fosfat stimuliše rast neželjenih algi, što čitav akvarijum čini neuglednim prizorom. Dalje, fosfat zaustavlja ili usporava rast korala i koralinih algi. U jednoj naučnoj studiji je pokazano da nivo fosfata iznad 0.05 mg / L može umanjiti rast koralinih algi i do 90%.

Ispiranje riblje hrane bogate fosfatima nakon odmrzavanja, a pre upotrebe, sprečava unos fosfata u akvarijum značajno. Takođe, poželjno je izbegavati upotrebu aktivnog uglja lošeg kvaliteta, koji je bogat fosfatima, kako bi se koncentracija fosfata držala što nižom. Proverite, stoga, sadržaj fosfata u aktivnom uglju pre upotrebe.

Povišene koncentracije fosfata je moguće ukloniti upotrebom “Phosphate – Eliminator” rastvora ili visokoefikasne granulirane smese “Phosphate – Killer”.

Oba proizvoda snižavaju i koncentracije silikata i nekih organskih jedinjenja, a adsorbuju i toksične teške metale.

S obzirom da fosfat može imati neželjene efekte već pri koncentracijama iznad 0.05 mg / L, test za merenje fosfata bi trebalo da detektuje i niže koncentracije od toga. “Salifert” test za merenje koncentracije fosfata detektuje koncentracije od 0.015 mg / L u roku od nekoliko sekundi. Ovo merenje nivoa fosfata čini prilično pouzdanim i omogućava pravovremeno intervenisanje ukoliko je potrebno.

Set za merenje omogućava otprilike 60 merenja.

Detalji o proizvodu

Reviews

No reviews
Proizvod je dodat listi želja
Proizvod dodat u poređenje