Enrocin 10% Veterinarski Zavod Subotica 10ml.

Enrocin 10% Veterinarski Zavod Subotica 10ml.

SASTAV: 1ml oralnog rastvora sadrži:
Enrofloksacin 100 mg

INDIKACIJE: Terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih i mikoplazmatskih infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta brojlera i ćuraka u tovu: CRD, koli infekcije, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, zarazne korice (Haemophilus), hepatitisa uzrokovanog Campylobacter spp. itd

Opis

SASTAV: 1ml oralnog rastvora sadrži:
Enrofloksacin 100 mg

DELOVANJE: Enrofloksacin je hemoterapeutik širokog spektra iz grupe fluoriranih hinolona koji deluje na bakerije iz roda Brucella, Bordetella, Escherichia coli, Campylobacter, Klebsiella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma, Actinobacillus, kao i na ostale vrste mikroorganizama. U principu, snažnije deluje protiv gram-negativnih mikroorganizama.
Enrofloksacin postiže bactericidni efekat inhibicijom aktivnosti enzima - DNK giraze. Enrofloksacin i slična jedinjenja izazivaju rupture ćelijske membrane, gubitak citoplazme na periferiji, deformaciju citoplazmatskog retikuluma i proteolizu.

CILJNE VRSTE: Brojleri i ćurke u tovu.

INDIKACIJE: Terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih i mikoplazmatskih infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta brojlera i ćuraka u tovu: CRD, koli infekcije, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, zarazne korice (Haemophilus), hepatitisa uzrokovanog Campylobacter spp. itd.

DOZIRANJE: Terapijska doza enrofloksacina iznosi 10 mg/kg telesne mase.

NAČIN PRIMENE: Lek se primenjuje peroralnim putem u količini od 50ml/100 l vode za piće. Terapija se sprovodi tokom 3-5 uzastopnih dana.
U slučaju salmoneloze, pastereloze i terapije hroničnih oboljenja, terapiju treba produžiti najmanje na 5-10 dana.
Enrofloksacin treba primenjivati uvek u propisanoj dozi (10mg/kg). Dnevno treba praviti svež rastvor. Tokom terapije živini treba uskratiti vodu za piće i davati samo vodu sa lekom. Ukoliko se medicinirana voda ne koristi 24 sata, treba napraviti svež rastvor.

KONTRAINDIKACIJE: Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin. Ne primenjuje se kod nosilja konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Moguća je pojava oštećenja hrskavice ukoliko se preparat koristi kod pilića i ćurića u toku perioda intenzivnog rasta i pri visokim spoljašnjim temperaturama kada je konzumacija medicinirane vode (a samim tim i enrofloksacina) povećana. Prolongirana terapija sa povećanim režimom doziranja može prouzrokovati dijareju. Moguće su i alergijske reakcije i reakcije fotosenzibilizacije.

KARENCA: Meso tretirane živine nije za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 8 dana od poslednje aplikacije leka.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti . Čuvati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe posle prvog otvaranja 28 dana. Rok upotrebe nakon rastvaranja 24 časa.

PAKOVANJE: Bočica od 10ml u kartonskoj kutiji.

Detalji o proizvodu

Reviews

No reviews
Proizvod je dodat listi želja
Proizvod dodat u poređenje