Pestigon ampula za pse od 40-60kg

Pestigon ampula za pse od 40-60kg

PESTIGON, psi vrlo velekih rasa (40-60 kg), 4,06 ml

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus,  Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus .

Opis

PESTIGON, psi vrlo velekih rasa (40-60 kg), 4,06 ml

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus,  Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus .

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Vrlo veliki psi od 40 do 60kg

INDIKACIJE

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Proizvod pokazuje trenutno insekticidno delovanje i produženo insekticidno delovanje do 8 nedelja protiv novih infestacija odraslim buvama.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledeíh vrsta krpelja:  Ixodes ricinus do 2 nedelje; Rhipicephalus sanguineus  do 3 nedelje; Dermacentor reticulatus  do 4 nedelje. Ako su te vrste  krpelja prisutne na psu u vreme nanošenja proizvoda, neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali biće uništeni u okviru nedelju dana.

Ovaj VMP se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a kojeg je prethodno dijagnostifikovao veterinar.

NAČIN I PUTEVI PRIMENE

Lokalno nakapavanje na kožu.

Pažljivo pročitati uputstvo o VMP pre primene.

POSEBNI USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom  pakovanju radi zaštite od svetla i vlage.

Ovaj  veterinarsko-medicinski proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja dece.

POSEBNE MERE OPREZA PRI ODLAGANU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

SA neiskorišćenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skaldu sa Zakonom o otpadu.

Proizvod ne sme dospeti u otvorene vodotokove jer može biti štetan za ribe i druge organizme vodenih eko sastava. Sa proizvodom ili praznom ambalažom ne smeju se zaprljati jezera, vodotokovi ili bare.

Izdaje se bez veterinarskog recepta

Detalji o proizvodu

Reviews

No reviews
Proizvod je dodat listi želja
Proizvod dodat u poređenje